AGRO Kunčina a.s.

Akciová společnost AGRO Kunčina a.s. byla založena 20. prosince 1996 ze stávajícího zemědělského družstva. Společnost navazuje na mnohaletou tradici zemědělské a rostlinné výroby. Hlavním cílem společnosti je neustálé zdokonalování technologických postupů výroby a pěstování, stabilní a prosperující společnost a v neposlední řadě ochrana životního prostředí.  

_____________________________________________________________________________________________________________________

AGRO Kunčina a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1557
se sídlem na adrese: Kunčina 290, 569 24 Kunčina

Využití metody STRIP-TILL v AGRO Kunčina a.s.

AGRO Kunčina a.s. každoročně sleduje nové trendy v oblasti technologií a inovativních metod. V současné době se mimo jiné věnuje aplikaci minerálních hnojiv metodou STRIP-TILL, jejíž výsledky sleduje již tři roky. V...


O společnosti

Akciová společnost AGRO Kučina a.s. byla založena 20. prosince 1996 ze stávajícího zemědělského družstva. Společnost navazuje na mnohaletou tradici zemědělské a rostlinné výroby. Hlavním cílem společnosti je...


Bioplynové stanice


Program rozvoje venkova ČR

Společnost zrealizovala v rámci Programu rozvoje venkova ČR v rámci opatření M04 - investice do hmotného majetku, podopatření 4.1.1. investice do zemědělských podniků projekt "Rekonstrukce střediska ŽV". Cílem projektu je...Program rozvoje venkova ČR, inovativní technologie

Společnost realizuje v rámci Programu rozvoje venkova ČR projekt "Inovativní technologie v RV" v opatření 16 – spolupráce, podopatření 16.2 – podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, operace 16.2.1...