O společnosti

O společnosti

Akciová společnost AGRO Kučina a.s. byla založena 20. prosince 1996 ze stávajícího zemědělského družstva. Společnost navazuje na mnohaletou tradici zemědělské a rostlinné výroby. Hlavním cílem společnosti je neustálé zdokonalování technologických postupů výroby a pěstování, stabilní a prosperující společnost a v neposlední řadě ochrana životního prostředí.  

Důležité mezníky společnosti:

  • v roce 2008 rozsáhlá rekonstrukce kravína a dojírny
  • v roce 2010 stavba bioplynové stanice v areálu společnosti
  • v roce 2011 spuštění bioplynové stanice
  • v roce 2012 rozšíření bioplynové stanice
  • v roce 2012 založení společnosti BIOINVEST KUNČINA s.r.o., v rámci této společnosti vybudování a spuštění druhé bioplynové stanice, na níž má společnost AGRO Kunčina poloviční podíl
  •  v roce 2013 zakoupen statek Linhartice, rekonstrukce silážních jam


Plány do budoucna:

  • výstavba posklizňové linky