Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR

Společnost zrealizovala v rámci Programu rozvoje venkova ČR v rámci opatření M04 - investice do hmotného majetku, podopatření 4.1.1. investice do zemědělských podniků projekt "Rekonstrukce střediska ŽV". Cílem projektu je zlepšení chovu skotu, zejména mladého skotu pomocí nových stájí a nových technologií. Dochází tak ke zlepšení životních podmínek zvířat a současně ke snížení namáhavé ruční práce a zlepšení pracovního prostředí pro obsluhu.