Konání valné hromady per rollam

25.5.2021

Konání valné hromady se uskotučení formou per rollam. Veškeré přílohy naleznete v sekci ke stažení.

* Rozhodnutí správní rady spolu s návrhem rozhodnutí valné hromady a podpisovým archem

*  Notářský zápis

* Přílohu k účetní uzávěrce 2020

* Rozvahu 2020

* Výkaz zisků a ztrát 2020

* Výroční zprávu 2020